• adwokat Kraków
  • adwokat Kraków

Artykuły

Pomoc prawna w liczbach

W ostatnich latach zmniejszyła się ilość głosów o ograniczonej dostępności usług prawnych w Polsce. Wpływ na zmianę wcześniejszych nastrojów ma oczywiście wzrost ogólnej liczby Adwokatów i Radców Prawnych na rynku.

Z danych Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Izby Radców Prawnych wynika, że w 2010 roku było ponad 10.000 Adwokatów, liczba Radców Prawnych wynosiła ponad 26.000. Liczba aplikantów do obydwu zawodów wynosiła  w tamtym okresie około 17.500 osób (dane pochodzą z Raportu o dostępności pomocy prawnej, z dnia 12 stycznia 2010 roku, opublikowanego przez Naczelną Radę Adwokacką).

Według danych dostępnych na stronie Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, aktualnie na terenie Krakowa zawód adwokata wykonywany jest przez 919 osób, w Tarnowie liczba ta wynosi 74 osoby, jednak dodając miejscowości sąsiednie, takie jak Dąbrowa Tarnowska, Brzesko, Bochnia, liczba adwokatów wzrasta do ponad 100 osób.

Najprostszą metodą sprawdzenia poziomu dostępności usług prawnych w Krakowie i w Tarnowie jest wpisanie w Internecie kilku fraz wyszukiwania:

1. Adwokat Kraków,

2. Kancelaria Adwokacka Kraków,

3. Adwokat Tarnów,

4. Kancelaria Adwokacka Tarnów,

W efekcie otrzymujemy listę kilkuset tysięcy wyników, a na pierwszych dwudziestu kartach wyszukiwarki dostępne są niemal wyłącznie strony Kancelarii Adwokackich.

Obecnie należy więc podchodzić z dużą ostrożnością, do pojawiających się niekiedy informacji o ograniczeniu dostępu do usług prawnych, czy też ograniczeniu dostępu do zawodów prawniczych. Wyżej opisane liczby jednoznacznie wskazują, że obecnie dostępność usług prawnych jest znacznie większa, a w przyszłości wzrost ten zostanie zapewne utrzymany na aktualnym poziomie.

NOWY REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

W dniu 25 grudnia 2014 roku wejdzie w życie ustawa o prawach konsumenta. Podstawowym zadaniem nowej regulacji jest dostosowanie polskich przepisów do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE, z dnia 25 października 2011 roku, w sprawie praw konsumentów oraz ujednolicenie aktualnych rozwiązań prawnych, a jak wskazuje na to treść ustawy- zwiększona ochrona praw konsumenta.

Ustawa określa zasady dotyczące:

  • obowiązków przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem;
  • zasad i trybu zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa;
  • zasad i trybu wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa;
  • zasad i trybu zawierania z konsumentem umowy na odległość dotyczącej usług finansowych.

Ustawa o prawach konsumenta znajdzie zastosowanie we wszystkich transakcjach realizowanych pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem.

Nowe przepisy powinny szczególnie zainteresować każdego właściciela sklepu internetowego, który zobowiązany jest do zmiany regulaminu sklepu internetowego poprzez dostosowanie go do nowych przepisów.

PODSTAWOWE RÓŻNICE

Najistotniejsze zmiany dotyczą obowiązków informacyjnych sprzedawcy oraz terminu odstąpienia konsumenta od umowy. Dotychczas przepisy przyznawały konsumentowi prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 10 dni od dnia odbioru towaru. Nowe przepisy wydłużają ten termin do 14 dni.

Sprzedawca zobowiązany będzie do zwrotu wszystkich, dokonanych przez konsumenta płatności, w tym kosztów dostarczenia towaru konsumentowi. Ustawa wskazuje, że zwrot płatności powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni, od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca ma jednak prawo, aby wstrzymać się ze zwrotem płatności na rzecz konsumenta, do czasu otrzymania rzeczy lub dostarczenia potwierdzenia odesłania rzeczy.

Ustawa wprowadza również rozwiązania korzystne dla sprzedawców. Przedsiębiorca będzie miał możliwość obciążenia konsumenta kosztami zmniejszenia wartości rzeczy, w wyniku korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

MOŻLIWE KONSEKWENCJE BRAKU DOSTOSOWANIA REGULAMINÓW DO NOWYCH PRZEPISÓW

 Regulaminu sklepu internetowego, uwzględniający zapisy nowej ustawy powinien zostać wprowadzony do dnia 25 grudnia 2014 roku.

Niedostosowanie zapisów regulaminu do nowych przepisów może skutkować poważnymi konsekwencjami ze strony przedsiębiorców.

Brak informacji o 14 dniowym terminie odstąpienia od umowy powoduje, że prawo do odstąpienia wygasa po 12 miesiącach od dnia upływy 14 dniowego terminu odstąpienia od umowy. Ponadto konsument nie będzie zobowiązany do poniesienia kosztów zmniejszenia wartości rzeczy, w wyniku korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Niepoinformowanie konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy zobowiązuje przedsiębiorcę do poniesienia tych kosztów.

Jak wynika z powyższego nowe przepisy w praktyce powodują, że osoby prowadzące działalność w formie e- sklepu, powinny przygotować nowy regulamin sklepu internetowego, dostosowany do ustawy o prawach konsumenta.