Zobowiązania, prawo rzeczowe

Świadczone usługi w zakresie prawa cywilnego obejmują prawo zobowiązań, prawo rzeczowe, rodzinne i spadkowe, dochodzenie odszkodowań, windykacja należności

Umowy o pracę, rozliczanie czasu pracy

Sporzadzanie umów o prace i umów powierzenia mienia, umów o zakazie konkurencji, doradztwo zwiazane z redukcja zatrudnienia, konsultacje w zakresie rozliczania czasu pracy

Zastępstwo procesowe

Prawo karne, w tym prawo karne wykonawcze, sporządzanie wniosków o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, sporządzanie pism procesowych i zastępstwo procesowe

Skargi do WSA, odwołania

Sporządzanie odwołań i skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w tym w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawa budowlanego

Doradztwo gospodarcze, rejestrowanie spółek

Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych: proces doradztwa dotyczącego wyboru formy prawnej prowadzonej działalnosci, zakładania i rejestrowania spółek handlowych oraz ich bieżącej działalnosci, jak również przekształceń i likwidacji spółek

Dokumentacja przetargowa, konsultacje

Prawo zamówień publicznych: obejmujące przygotowanie dokumentów przetargowych dla zamawiającego oraz konsultacje dla oferentów

Oferujemy rozliczenia przy uwzględnieniu stawki godzinowej lub ryczałtu za wykonanie zlecenia