• adwokat Kraków
  • adwokat Kraków

Zakres usług

Świadczymy kompleksowe usługi prawne obejmujące m.in.:
Postępowania sądowe

Kancelaria oferuje swoim klientom zastępstwo w postępowaniach sądowych, cywilnych, gospodarczych, karnych, administracyjnych, na każdym z etapów postępowania. Posiadamy nadto doświadczenie w prowadzeniu postępowań mediacyjnych i arbitrażowych, jak również negocjacji przedsądowych.

Doradztwo gospodarcze

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych, obejmującą proces doradztwa dotyczącego wyboru formy prawnej prowadzonej działalności, zakładania i rejestrowania spółek handlowych oraz ich bieżącej działalności, jak również przekształceń i likwidacji spółek.

Kancelaria zajmuje się sporządzaniem, opiniowaniem oraz prowadzeniem negocjacji dotyczących umów w obrocie gospodarczym.

Nieruchomości. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Prawo budowlane

Zapewniamy kompleksowe usługi dotyczące nieruchomości. Klienci Kancelarii mogą liczyć na wsparcie prawne dotyczące analizy stanu prawnego nieruchomości, a także poradę w procesie nabycia nieruchomości. Kancelaria gwarantuje pomoc dotyczącą odzyskiwania nieruchomości, porządkowania stanu prawnego nieruchomości, ustanowienia służebności drogowych, zniesienia współwłasności.

Prowadzimy postępowania przed organami administracji oraz wojewódzkimi sądami administracyjnymi dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawa budowlanego. Sporządzamy nadto odwołania i skargi.

Wszystkich zainteresowanych usługami Kancelarii, bądź poszukujących konsultacji lub porady zapraszamy do skorzystania z możliwości spotkania.